AT INDY C018 เกรียงฉาบชนิดเรียบ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

AT INDY C018 เกรียงฉาบชนิดเรียบ
  • ใช้กับปูนเพื่อฉาบผนังให้เรียบ
  • สามารถฉาบผนังได้

Powered by MakeWebEasy.com