7 ประเภทของตะไบ ความแตกต่างของตะไบแต่ละแบบ

19227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

     ตะไบเป็นเครื่องมือที่ทำมาจากเหล็กกล้าผสมคาร์บอน โดยผิวของตะไบจะเป็นลักษณะคมมีดที่เรานิยมเรียกกันว่า “ฟันตะไบ” เป็นส่วนที่ใช้ในการขัดตกแต่ง หรือปรับผิวชิ้นงานที่มีผิวขรุขระให้มีความเรียบ มีด้ามจับที่เป็นไม้หรือพลาสติก เพื่อเพิ่มความถนัดในการจับในการใช้งาน ส่วนมากจะเป็นทรงกลมเพื่อความสะดวกในการจับที่มากยิ่งขึ้น

     ตะไบ (Files) เป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานที่เหมาะสำหรับการขัดแต่งผิว หรือการปาดหน้าชิ้นงาน การตัด การเฉือนผิวชิ้นงานในลักษณะการถาก การขูด เพื่อลดขนาดของชิ้นงาน ลบเหลี่ยมมุม คมต่างๆ หรือเพื่อปรับแต่ง ชิ้นงานตามต้องการ ปัจจุบันตะไบมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะของงาน โดยตะไบแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้

     1. ตะไบแบน (Flat File) มีลักษณะหน้าตะไบเป็นรูปสี่แหลี่ยมพื้นผ้า ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ นิยมใช้กับงานทั่วๆ ไป

     2. ตะไบกลม (Round File) หรือตะไบหางหนู (Rat Tail File) ฟันของตะไบมีทั้งแบบลายตัดเดี่ยวและลายตัดคู่ นิยมใช้ในงานตะไบส่วนโค้งของชิ้นงาน ใช้ตะไบขยายขนานรูกลม และใช้ตะไบร่องโค้ง     3. ตะไบสี่เหลี่ยม (Square File) ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ นิยมใช้กับชิ้นงานที่เป็นมุมต่างๆ ใช้ในการตะไบขยายขนาดร่อง หรือรูชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อให้ได้มุมฉากของผิวชิ้นงาน

     4. ตะไบท้องปลิง (Half Round File) ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ มีลักษณะรูปทรงตะไบจะเป็นครึ่งวงกลม นำใช้งานผิวงานที่เป็นโค้ง     5. ตะไบสามเหลี่ยม (Three Square File) ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ นิยมใช้ในงานตะไบมุมของชิ้นงาน เช่นเดียวกับตะไบสี่เหลี่ยม แต่จะใช้ในงานที่มีมุมน้อยกว่า 90 องศา

     6. ตะไบปลายมีด (Knife File) ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ เหมาะสำหรับใช้ในงานตะไบร่องงานที่มีขนาดแคบๆ ลักษณะตะไบจะคล้ายกับปลายมีด

     7. ตะไบปลายงอ (Liffler’s File) ตะไบชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานทำแม่พิมพ์โลหะ (Tool and Die) และงานทำแม่พิมพ์พลาสติก (Mold) โดยเฉพาะ

     ประเภทของตะไบแบ่งออกตามลักษณะพื้นที่หน้าตัดของตะไบนั้นๆ  การตะไบชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดถูกต้อง ประณีต สมบรูณ์ และใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อย เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะในการตะไบสูง ซึ่งจะต้องศึกษาเทคนิคการตะไบต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com